Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Verantwoordingsplicht

Als de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) van toepassing is, heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet verantwoordingsplicht.

AVG biedt meer instrumenten

De verantwoordingsplicht houdt in dat dmv. documenten moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Maar de AVG biedt u als organisatie tegelijkertijd  meer instrumenten die u helpen om de wet na te leven. Bijvoorbeeld modelbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens.

Wilt u weten wat Kaasjager voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Wat zegt de Overheid hierover?

AVG